วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Adobe Design Achievement Awards ประจำปี พ.ศ.2555


WHAT MAKES YOUR DAY from ADAA Gallery on Vimeo.
ดูผลงานคุณ Napatsawan Chirayukool นักศึกษาไทยที่เรียนที่ประเทศอังกฤษ ชนะเลิศงานส่งประกวด animation ของ adobe ในงานประกวด ADAA ปี 2010 เข้าดูงานและอ่านข้อมูลงานและประวัติของเธอได้ที่นี่ http://www.napatsawanchirayukool.adaagallery.com ในปี 2555 นี้ ก็มีการประกวดผลงานออกแบบที่ทำจากโปรแกรมของ Adobe หลากหลายสาขา ชื่องานประกวด Adobe Design Achievement Awards ประจำปี พ.ศ.2555 นักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์ให้ดูวิดีโอนี้เอาไว้แล้วดูว่า งานกลุ่มควรเตรียมการเอาไว้ได้เลย ต้นปีนี้ส่งไปแข่งขันระดับโลกกันเลยดีดว่า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.adobeawards.com ดู ผลงานที่เคยได้รับรางวัลได้ที่ http://www.adaagallery.com ครับ

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 1 แนะนำวิชาและข้อตกลงเบื้องต้น

สัปดาห์แรกของการเรียนการสอน เป็นการแนะนำรายวิชา การชี้แจงข้อตกลงในการเรียนการสอน และการเตรียมตัวเพื่อทำกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดภาคเรียน การติดต่ออาจารย์ให้ใช้ prachid2009@gmail.com และให้ทุกคนติดตาม(Follow) Google+และใช้อีเมลนี้เหมือนกันทุกคนเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ และการฝึกทักษะทางไอซีที การรายงานข่าวสารหน้าชั้นและมีการสอบก่อนเรียน โดยให้สมัครเรียนและสอบที่เว็บไซต์ http://chandraonline.chandra.ac.th/dokeos 
เงื่อนไขและข้อตกลงก่อนการเรียน
1.ใช้ gmail โดยลงทะเบียนด้วยชื่อจริง เพื่อเป็นระบบสื่อสารเดียวกัน เพื่อการประเมินผลกิจกรรมร่วมฝึกอื่นๆให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว(Account Setting) โดยตั้งค่าใช้โหมดภาษาอังกฤษ
2.ติดต่อผู้สอนด้วยอีเมล prachid2009@gmail.com
3.ให้เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์บริการของกูเกิ้ลคือ
 - ติดตาม(Follow) เว็บบล็อกของวิชานี้ ติดตามอีเมลอ prachid2009@gmail.com และ add friend ใน Google plus
 - Google Profile ใส่ข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยเป็นจริง
 - GoogleDocs ฝึกใช้งาน Documents และการ Share
 - สร้าง Blog ของ Blogger โดยใช้ชื่อจริงนำหน้าแล้วตามด้วย-รหัสวิชา เช่น prachid-arti3322 เพื่อสรุปผลการเรียนรู้ในวิชานี้เป็นส่วนบุคคล
 - ติดตามบล็อกบันทึกการสอนของอาจารย์ที่ http://animatedesign.blogspot.com
4.ให้สมัครเป็นสมาชิกและสมัครเรียนในระบบอีเลิร์นนิ่งที่ http://chandraonline.chandra.ac.th/dokeos  สมัครเป็นสมาชิกก่อน(ครั้งแรก)ใช้ภาษาอังกฤษ ใส่ข้อมูลและรูปถ่ายให้เรียบร้อย
- สมัครเรียนเฉพาะในวิชาที่เปิดสอน-สมัครเรียน
- เมื่อเข้าวิชาแล้วให้เลือกสมัครเข้ากลุ่มเรียนของตนเอง(ตามกลุ่มที่ลงทะเบียนเรียน)
5.สมัครสมาชิกกลุ่มแสดงงานออกแบบภาพเคลื่อนไหวที่ http://issuu.com/groups/animationdesign
6.นำบัตรเข้าชั้นเรียน ติดรูปถ่าย-สมุดจดที่แจกให้ วางโต๊ะผู้สอนก่อนเข้าชั้น มาสาย 2 ครั้ง (เกิน 30 นาที ถือว่ามาสาย) นับเป็นขาด 1 ครั้ง
7. เวลาเรียนตลอดภาคเรียนต้องไม่น้อยกว่า 80% จึงจะมีสิทธิ์รับการประเมินผลปลายภาคเรียน สิทธิ์ขาดเรียนเพียง แค่ 3 ครั้ง (ไม่แจ้ง/ไม่มีใบลา/ไม่ติดต่อผู้สอน)
8.กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าแปลสรุปข่าวสารความรู้ด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว: Weekly Report เรียงตามลำดับรายชื่อที่ลงทะเบียนเรียน ช่วง 30 นาที แรกของคาบเรียน ผู้ที่รายงานต้องส่งแชร์เอกสารที่ถูกแบบฟอร์มและนำเสนอด้วย Google Presentation  + แชร์ให้เพื่อนๆ และให้อาจารย์ตรวจสอบก่อนรายงานทุกครั้งอย่างน้อย 1 วัน  โดยแจ้งไว้ในแบบฟอร์มการประเมินผลที่อาจารย์แชร์ให้ดำเนินการเอง
9.สมัครเป็นสมาชิก-รับข้อมูลข่าวสารและศึกษาเนื้อหาวิดิโอการสอนของอาจารย์ได้ที่ URL Prachid's Youtube.com http://www.youtube.com/prachid2009 และปรับแก้ไขข้อมูลช่องของตนเองให้เรียบร้อย
ภาระงานที่มอบหมายนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน สองสัปดาห์http://issuu.com/groups/animationdesign

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แบบสอบถามผู้เรียนก่อนการเรียน

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เชิญคลิกที่ภาพ

วิดีโอสอนวิธีการใช้งานโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวอย่างง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Pivot StickFigure

วิดีโอสอนวิธีการใช้งานโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวอย่างง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Pivot StickFigure Animator ด้วยตัวละครหัวไม้ขีดเพื่อศึกษาการเคลื่อนไหวของข้อต่อร่างกายมนุษย์อย่างคร่าวๆ

วิดีโอแนะนำโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว Crazy Talk Animation Pro เน้นแอคชั่นและการพูดของตัวละคร

วิดีโอแนะนำคุณลักษณะและความสามารถของโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว Crazy Talk Animation Pro เน้นแอคชั่นและการพูดของตัวละคร

โดย Reallusion.com ดูวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ช่อง http://www.youtube.com/user/CrazyTalkDemo

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Photoshop for animators


หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรมโฟโต้ชอบCS5 กับการสร้างสรรค์งาน 3 มิติ เพื่อการสนับสนุนการสร้างงานแอนิเมชั่น

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

What is animation?

First, the question of all questions: What is animation? Well, per the American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition (Houghton Mifflin Company, 2000), it means the following:
1. To give life to; fill with life
2. To impart interest or zest to; enliven
3. To fill with spirit, courage, or resolution; encourage
4. To inspire to action; prompt
5. To impart motion or activity to
6. To make, design, or produce (a cartoon, for example) so as to create the illusion of motion

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554

what is animate?

Meaning aspects :
1. to give life to or cause to come alive
2. to make lively; enliven
3. to encourage or inspire
4. to impart motion to; move to action or work
5. (Performing Arts) to record on film or video tape so as to give movement to an animated cartoon.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...