วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555

What is STORYBOARDS ? สตอรี่บอร์ดคืออะไร

STORYBOARDS
An artist’s rendering in pencil or pen (usually black-and-white, rarely in color) onto a series of panels to approximate what the composition, angle, and movement within the frame will be for each shot of animation.The storyboard shows what the visual sequence of the entire episode or movie will be. Dialogue and sound effects from the script are placed beneath the shots where the dialogue and sound should occur.The storyboard is used as the guide for all further artwork and production in creating that piece of animation, as well as providing an early indication of whether the script is too long or too short.(Marx,Christy ,2007)
     หมายถึงแผ่นป้ายหรือแผนภาพที่เขียนเรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้วางแผนจัดการแสดง ใช้สื่อสาร ใช้เป็นเครื่องมือในการบอกเล่าถึงการวางแผนจัดกระทำ การบริหารจัดการสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องในงาน การลำดับเหตุการณ์ของ ภาพ ฉาก อุปกรณ์ ตัวละครที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่จะดำเนินการสร้างสรรค์เป็นผลงาน มนการที่จะต้องมีการสร้าง บันทึก จัดเก็บและจะนำเสนอ เป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การจัดการกำกับเหตุการณ์ในเวลาจริง หรือเป็นการบันทึกลงสื่อดิจิตัลรูปแบบต่างๆ สตอรี่บอร์ดจึงเป็นผลงานที่รู้จักกันดีคือเป็นชิ้นงานที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์หรือการนั่นเอง ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะเป็นหน้าที่ของช่างศิลป์หรือนักสร้างภาพประกอบที่ต้องขีดเขียนขึ้นด้วยการอาศัยทักษะฝีมือทางการวาดภาพ และสร้างภาพจากเนื้อหาเรื่องราวแต่ละฉากแต่ละตอน ออกมาให้ปรากฏก่อนเกิดการดำเนินการสร้างจริง เป็นการสรุปย่อและวางแผนการกำกับทุกสรรพสิ่งที่จะเกี่ยวข้องในการถ่ายทำนั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...