วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การใช้เครื่อง Motion capture ในเมืองไทย


การทดสอบเครื่องและโปรแกรมทดสอบระบบการส่งข้อมูล Motion Capture ไปยังตัวละคร Low Polygon for Game ของสาขาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

2 ความคิดเห็น:

  1. ผมว่าน่าจะนำไปใช้งานจริงแก้ไขนิดหน่อย ก็ผลิตงานออกมาได้แล้วครับ สวยดี

    ตอบลบ
  2. ผมว่าน่าจะนำไปใช้งานจริงแก้ไขนิดหน่อย ก็ผลิตงานออกมาได้แล้วครับ สวยดี

    ตอบลบ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...