วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555

การนำเสนอผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคลวิชาออกแบบภาพเคลื่อนไหว การออกแบบตัวละคร

การนำเสนอผลงานผลงานวิชาออกแบบภาพเคลื่อนไหวชิ้นสุดท้าย ในวันอังคารที่ 6 มีนาคมนี้
เริ่มเวลา กลุ่มเช้า 9.00 น.เรียงลำดับชื่อจากสุดท้ายขึ้นมาต้น บ่ายเริ่ม 13.15 เรียงตามลำดับชื่อท้ายเช่นกัน ก่อนการนำเสนอ ต้องมีผลงานที่ทำสำเร็จพร้อมนำเสนอตามนี้คือ

1.ภาคเอกสารนำเสนอตามขั้นตอน 32 ส./โดยส่งรายงานใน googledocs/ส่งต้นแบบCharacter ที่ออกแบบ เป็นไฟล์.ai หรืออื่นๆที่ทำจริงโดยจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่แชร์ให้แล้ว
2.ส่งไฟล์ pdf ที่ย่อสรุปผลงานทั้งหมดขึ้นแสดงที่ issuu.com/groups/animationdesign
3.ผลงานสำเร็จคือต้นแบบ Character บน mood board/มี story board animation และ วิธีการสร้างสรรค์แอนิเมชั่น ด้วยเทคนิควิธี-โปรแกรมที่เลือกใช้ตามที่ถนัด ซึ่งภาพเคลื่อนไหวนั้นต้องมีส่วนประกอบครบทั้งส่วนนำ(Title) ส่วนเรื่อง(Movie)และหน้าเครดิต(End Credit)
4.นำเสนอด้วย pdf /Mood board /ฺBlog และโชว์ผลงาน animation แนะนำตัว character(Mascot) ความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที ที่ Youtube.com ช่องของแต่ละคนที่สร้างขึ้นเพื่อเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานจริง

โดยนักศึกษาต้องมีการสำรองไฟล์แบบออฟไลน์ จัดเก็บไว้ให้พร้อมนำเสนอเผื่อเอาไว้ด้วย
ใช้เวลานำเสนอไม่เกินคนละ 10 นาที ให้เตรียมพร้อมเผื่อเวลา หากมาไม่ทันก็หมดสิทธิ์นำเ้สนอ เมื่อเรียกแล้วไม่พร้อมก็หมายถึงไม่ขอรับการประเมินผลงาน
สำหรับการสอบปลายภาคเรียน จะสอบท้ายชั่วโมงหรือหลังจากเสร็จการนำเสนอ ใช้เวลา 30 นาที ที่ระบบโดคีออส  กรุณาตรวจสอบสิทธิ์และทดสอบการใช้งานระบบ และเข้าศึกษาเนื้อหาวิชา ก่อนล่วงหน้าที่ http://chandraonline.chandra.ac.th/dokeos

คำเตือน : โปรดตรวจดูคะแนนเก็บของคุณได้แล้ววันนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...