วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

สรุปผลการเรียนวิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหว ภาคเรียนที่ 2/2554

สรุปผลการเรียนวิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหว ภาคเรียนที่ 2/2554
From การนำเสนอผลงานออกแบบตัวละคร ในวิชาออกแบบภาพเคลื่อนไหว
From การนำเสนอผลงานออกแบบตัวละคร ในวิชาออกแบบภาพเคลื่อนไหว
กราฟแสดงค่าความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร ประจำภาคเรียนที่ 2/2554

ที่มา:http://www.surveycan.com/report/collect?sn=f6c03885-2673-475c-89d6-dfc3bcc9e211

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...