วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

About Animation สัปดาห์ที่1-2summer

ภาพเคลือนไหวคืออะไร : สร้างความเข้าใจพื้นฐานก่อนการเรียนรู้
ประวัติการออกแบบภาพเคลื่อนไหว
ก่อนเรียนวิชาแอนิเมชั่น ก็ควรต้องพยายาม ดู-ฟัง-สรุป หากฟังไม่ออก(อาจเพราะไ่ม่เปิดเสียง) แต่ตาก็ดูได้ว่าอะไรคืออะไร ดูแล้วรู้สึกว่าขาดอะไร ก็หมายถึงว่าเราได้อะไรไปมั่งแล้ว หากอยากรู้เพิ่มเติมก็ต้องเข้าชั้นเรียนจึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักเรียน-นักศึกษา และต่อเสาะหาสืบหาอย่างต่อเนื่อง เข้าอ่านเนื้อหาดูว่า Animation Type ประเภทของแอนิเมชั่นมาตรฐานทั่วไปนั้นมีกี่อย่าง ได้ที่ http://www.isuuu.com/groups/animationdesign http://sites.google.com/site/arti3322/animation-types ลองอ่าน แปล หาเครื่องมือช่วยแปล อย่ากลัวภาษาอังกฤษ ลองซะก่อนครับ เริ่มจดเพื่อให้จำก่อน เขียนออกมา การเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษก็เป็นการฝึกเช่นกัน ประเทศของเราประกาศแล้วว่าต้องร่วมมือและเข้าสู่แวดวงสังคมเศรษฐิกจอาเซี่ยน ภายในปี 2558 นี้ นักศึกษาเองก็ต้องเตรียมตัวเช่นกัน การเริ่มต้นก็หมือนกับการฝึกวาดเขียนเช่นกัน นับแต่ต้องเรียนรู้การดูการมองเห็น นั่นก็คือการอ่าน การอ่านก็ต้องรู้จักองค์ประกอบของภาษาหรือที่เรียกว่าหลักไวยากรณ์เเหมือนวิชาศิลปะและการออกแบบเช่นกัน หากไม่จับเครื่องมือมาขีดเขียนก่อนตามที่คิดแล้ว จะบังเกิดผลงานให้ปรากฏว่าได้คิดแล้วมาสร้างสรรค์อย่างไร จงเริ่มต้นศึกษาและวิเคราะห์ในสิ่งที่ต้องเรียนรู้ หันหน้าเข้าสู้และอยู่ในแวดวงของผู้รู้นับแต่นี้ หากดูแล้วเมินหน้าหนี แล้วก็คงจะต้องหนีไปเรื่อยๆ แล้วจะจบการศึกษาเมื่อไหร่ละครับ ทุกคนที่เรียน summer คงทราบสถานภาพของตนเองดีอยู่แล้ว ตั้งใจและใส่ใจนะครับ ไม่เข้าใจก็จดบันทึกไว้แล้วไปถามอาจารย์ในชั้นเรียน และไปสมัคร(Subscribe) เป็นสมาชิกกลุ่ม http://www.isuuu.com/groups/animationdesign เพื่อเตรียมส่งแสดง สรุปผลงานให้โลกได้ร่วมรู้ว่าได้เรียน รู้ มีผลงานแสดงไว้เป็นโปรไฟล์เยี่ยงใดบ้าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...