วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555

ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้วิชาออกแบบภาพเคลื่อนไหวของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2-2554

จากกิจกรรมหัวข้อการเรียนรู้เรื่องการออกแบบตัวละคร (Character Design ) ซึ่งเป็นโครงงานออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน(Final Individual Design Project) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างสรรค์ สื่อ แสดงออกซึ่งทักษะและการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาตลอดภาคเรียน อัันจะเป็นผลงานที่ต้องสร้าง-สะสมเป็นแฟ้มผลงานของตนเอง โดยให้นักศึกษาได้ปรพสบการตรง โดยให้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Mascot ในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" ( Thailand Research Expo 2012 )ซึ่งจะจัดงานเป็นประจำระดับชาติในทุกปี ในช่วงระหว่าง 24-28 สิงหาคมนี้
   ซึ่งผลการคัดเลือกรอบแรก มีผลงานของนักศึกษาเข้าสู่รอบ 3 ชิ้น จากทั้งหมด 6 ชิ้นงาน ชื่อน้องสบู่ดำ ของนายอานนท์ น้องแก้มลิง ของนาย อิศราวุธ และผลงานชื่อ เจ้าลิงน้อย ของนางสาวพิชญาภรณ์ ซึ่งต้องรอผลโหวตและคะแนนรอบสุดท้ายในเร็ววันนี้ สามารถโหวตและติดตามผลได้ที่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การจัดงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...