วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ผลงานออกแบบภาพเคลื่อนไหวของกลุ่มเรียนในวืชาart13322 ภาคเรียนที่2-2554 เผยแพร่ผ่าน Youtube.com


ผลงานเรียนกิจกรรมกลุ่มDesign Work-Based Learning ชื่อผลงาน the tree ของกลุ่ม 5 star


ผลงานเรียนกิจกรรมกลุ่มแบบ Design Work-Based Learning ชื่อผลงาน big eye in the sky ของกลุ่ม chick


ผลงานเรียนกิจกรรมกลุ่มแบบ Design Work-Based Learning ชื่อผลงานเรื่อง Ant and Ants กลุ่ม Tiny Four


ผลงานเรียนกิจกรรมกลุ่มแบบ Design Work-Based Learning ชื่อผลงานเรื่อง Water Of Life กลุ่ม Fall


ผลงานเรียนกิจกรรมกลุ่มแบบ Design Work-Based Learning ชื่อผลงานเรื่อง Seed Recovery World กลุ่ม Number 4.


ผลงานเรียนกิจกรรมกลุ่มแบบ Design Work-Based Learning ชื่อผลงานเรื่อง Learn to Fly กลุ่ม 2-101


ผลงานเรียนกิจกรรมกลุ่มแบบ Design Work-Based Learning ชื่อผลงานเรื่องThe frog กลุ่ม aopaop

สรุปผลงานส่งเข้าประกวด adobe awards ไม่ได้เพราะคุณภาพและความสมบูรณ์ยังไม่ดีพอและหมดเวลาส่ง จึงไม่จัดส่งให้ื แต่สิ่งที่ผู้เรียนได้รับก็คือความรู้และประสบการณ์ในการทำงานแบบกลุ่มโดยตรงและแบบออนไลน์ ในเวลาเรียนตามกำหนดเกือบ 2 เดือน และจะประเมินผลกิจกรรมนี้จากเสียงของผู้วิพากษ์ใน Youtube สรุปผลปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2555 นี้ ซึ่งยังคงมีเวลาปรับแก้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแม้จะหมดโอกาสส่งไปร่วมประกวดก็ตาม งานนี้ก็โดนลบเกรดไป ก็เพราะความที่ขาดความรับผิดชอบและการตรวจสอบผลงานร่วมกันนั่นเอง ซึ่งทุกคนที่ร่วมงานกันก็ทงทราบกันดีว่า ใครเป็นเหาฉลามกันบ้าง สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้นำเสนอผลงาน ไม่เข้าชั้นเรียนก็คงพบกันใหม่ในปีหน้า รับรองจัดหนักดับเบิ้ล...คับแก้วครับ รับรองไม่ผิดหวัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...