วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Animation design Issuu Groups : แหล่งเรียนรู้ สรุปและเผยแพร่ผลงานและผลสัมฤทธิ์แห่งการเรียนรู้ ในรายวิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหว สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Portal of Learning Achievement Presentation for Fine and Applied Arts Division Students ,Chandrakasem Rajabhat University,Bangkok Thailand . Instructor: Assistant Professor Prachid Tinnabutr
หมายเหตุ การส่งเล่มรายงานสรุปต้องตั้งชื่อไฟล์-ตามด้วยรหัสวิชา บันทึกเป็นไฟล์.pdf แล้วคลิก +add something เพื่อ upload ไฟล์เข้าส่งในเข้าและปรากฏเล่มอยู่ใน library ของกลุ่มนี้แล้ว จึงจะถือว่าส่งงานสรุปสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...