วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555

การนำเสนอผลการดำเนินงานขั้น ส.1 การสืบค้น และการวางแนการผลิตแอนิเมชั่น Learning Object for Kid's i-tab ในขั้นตอน Pre-Production

การนำเสนอผลการดำเนินงานขั้น ส.1 การสืบค้น และการวางแนการผลิตแอนิเมชั่น Learning Object for Kid's i-tab ในขั้นตอน Pre-Production ชั่วโมงเรียนครั้งที่ 7 ด้วยสื่อ Mood board กลุ่มเรียน 201 ภาคสมทบ มีผู้นำเสนอเพียงแค่ 2 คน จากผู้ลงทะเบียนเรียน จำนวนทั้งสิ้น 23 คน. คิดเป็นเพียง 1 % ของความเอาใจใส่ในการทำกิจกรรมการบ้าน อาจารย์ก็จัดให้เต็ม...ทุกท่านแล้วนะครับ ก็ได้ตามเกณฑ์และตามกรรมที่ก่อไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...